POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Mostek, IČ: 00131351

se sídlem Mostek – Sudličkova Lhota 3, 565 01 Choceň

která se koná v pátek 18. června 2021 ve 13:00 hodin

v kulturním domě v Mostku.

 

Program
  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva
  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise
  4. Zpráva ředitele
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku roku 2020
  6. Schválení Ing. Ireny Přibylové, bytem Bohdašín 51, auditorky na ověření roční účetní závěrky družstva za rok 2021
  7. Závěr

 

Člen se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce, v kanceláři ZD v Mostku v pracovních dnech od 6.00 do 14.00 hodin.

 

Představenstvo Zemědělského družstva Mostek

Řeháková Jana, Hašek Jaroslav, Faltýsek Martin, Koblížková Ludmila, Labský Jiří, Sigl Pavel, Michal Urválek

 

Jízdní řád z autobusových zastávek:
Koldín, Nasavrky 12:00 hod.
Sudslava, Seč 12:00 hod.
Hemže, Turov, Němčí 12:00 hod.

 

Před zahájením členské schůze bude podáván oběd.

 

V Mostku dne 31. 5. 2021

 

V rámci vládních opatření bude před vstupem na členskou schůzi probíhat testování na přítomnost onemocnění Covid-19. Toto testování bude zajišťovat zdravotnická služba. 

Testovány nebudou osoby, které se prokážou dokladem o tom, že:
a)    Prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní
b)    Jsou očkovány proti nemoci Covid-19 a od jejich první dávky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, nebo mají aplikovanou již druhou dávku

BEZ TESTOVÁNÍ NEBO VÝŠE UVEDENÉHO POTVRZENÍ NEBUDE MOŽNÉ SE ČLENSKÉ SCHŮZE ZÚČASTNIT !!!

RESPIRÁTOR POVINNÝ !!!