Vážení vlastníci pozemků,
 

dovolujeme si Vás i touto formou oslovit ve věci zemědělské půdy, která je pro nás hlavním výrobním prostředkem. Snažíme se průběžným navyšováním pachtovného dosahnout toho, aby jste Vy - vlastníci zemědělské půdy, kteří s námi mají uzavřenou pachtovní smlouvu (nájemní), byli plně spokojeni.

Vzhledem ke složité situaci v získávání pozemků pro opravdu klasické zemědělské hospodaření jsme nuceni zemědělskou půdu nakupovat do našeho vlastnictví. Z důvodu dobrých ekonomických výsledků hospodaření minulých let je při nákupu platba za zemědělskou půdu hrazena ve dvou splátkách, jedna polovina při podpisu kupní smlouvy a druhá polovina po zápisu do Katastru nemovitostí. Celá kupní cena je tedy vždy zaplacena do 1 měsíce od rozhodnutí vlastníka o prodeji. V případě nutné potřeby jsme ochotni platit kupní cenu celou při podpisu kupní smlouvy. Při uzavírání kupních smluv samozřejmě poskytujeme veškerý právní servis a platíme poplatek za vklad do Katastru nemovitostí.

Informujeme Vás tímto, že v případě Vašeho zájmu o prodej zemědělských pozemků v lokalitách okresu Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou, tyto pozemky od Vás rádi koupíme. Prosíme Vás aby jste nás o Vašem případném zájmu informovali na kontaktech: tel.: 465 544 725, 608 667 753, případně na e-mail zdmostek@wo.cz nebo rehajda@centrum.cz.